drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
PASİF AGRESİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

DSM-IV-TR de bu bozukluk olumsuz (negativist) kişilik bozukluğu olarak da adlandırılmaktadır. Örtülü bir şe­kilde engelleme, erteleme, inatçılık ve etkisiz olma ile karakterize bir bozukluktur. Bu davranışlar agresyonun pasif olarak ifade edilmesi şeklinde nitelendirilmektedir. Genellikle haklarını aramaz, istek ve gereksinimle­rini doğrudan ifade etmezler. Buna karşılık istemedik­leri durumlarda kendilerine verilen işleri ertelerler, istekli davranmazlar, geciktirirfer ve buna devamlı mazeret bulurlar, bağlı bulundukları kişilerin hatalarını ararlar, ancak diğer yandan kurtulmayı da denemezler. Genellikle özgüvensizdirler. Gelecek ile ilişkili karam­sar olduklarından ve sıklıkla alınganlıkları ile uğraştık­larından, yaşamdan ne istediklerini hiç bir zaman bi­lemezler. Kendi sorumluluk ve işlerini, başkalarının alması ve yapması beklentisi içindedirler.

Pasif agresif kişilik bozukluğu olan hastalar, daha az abartılı, dramatik ve duygusal; ancak, daha agresif olmalarıyla sınır (borderline) ve histrionik kişilik bozukluğundan ayırt edilebilmektedir. Alkol kullanım bozuklukarı, depresyon anksiyete ve somatik yakınmalar riski artmıştır.

Destekleyici psikoterapiye iyi yanıt verirler. Ancak terapi sürecinde sıklıkla bitmek bilmez istekleri olur ve istekleri reddedildiğinde kendilerini reddedilmiş gibi de­ğerlendirirler. Pasif agresif davranışların olası sonuçla arı hastaya gösterilmelidir. Bu gibi yüzleştirmeler hastanın davranışını değiştirmesine yardımcı olabilir, hastaların intihar davranışları öfkelerinin örtülü bir ifadesi olarak ele alıp incelemelidir. Antidepresanlar 5 nızca depresyon ve olası intihar varlığında tercih edilmelidir (Kaplan ve Sadock 2005, 2007, Phillips 1999).

Pasif agresif kişilik bozukluğunun tanısal değerlendir­ilmesinde DSM-IV-TR tanı ölçütleri tabloda listelenmiştir.

 

PASİF AGRESİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU DSM-IV-TR TANI ÖLÇÜTLERİ (APA 2000)

 

A.Genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşul­lar altında ortaya çıkan; yeterli verimlilik isteklerine karşı olumsuz tutumların takınıldığı ve pasif direncin gösterildiği bir kişilik örüntüsüdür. Bu Örüntü; aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) olmasıyla kendini göstermektedir:

1.Sıradan sosyal ve mesleki ödevleri tam olarak yapmaya karşı pasif direnç gösterme,

2.Başkaları tarafından takdir edilmemekten ve yan­lış anlaşılmaktan yakınma,

3.Asık yüzlü ve tartışmacı tutum gösterme,

4. Eleştirileri mantıksız bulma ve otoriteyi küçük dü­şürme,

5.Görünüşte daha şanslı olanlara karşı kıskançlık ve güceniklik gösterme,

6.Kişisel şanssızlıklarından devamlı ve abartılı ola­rak yakınma,

7.Pişmanlık duyma ve düşmanca tavırlar arasında değişiklik gösterme.

B.Sadece majör depresif epzodlar esnasında ortaya çıkmamaktadır ve distimik bozukluk ile daha iyi açıklanamamaktadır.

 

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU

Psikiyatrist & Psikoterapist

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

Tel: 0 (242) 316 98 99

twitter/ Dr.SevilayZorlu& CA. Her hakkı saklıdır.