drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
DEPRESİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

ilk kez 1963 te tanımlanan depresif kişilik bozukluğu DSM-IV-TR de yeni yer alan bir bozukluktur. Yaşam bo­yu depresif spektrumdaki kişilik özellikleri ile karakte­redir. Karamsar, yaşamdan zevk alamayan, kendine güvensiz, sorumluluk duyguları fazla olan ve devamlı olarak mutsuz olmaktan yakınan kişilerdir. Kederlerini, .etersizlik ve umutsuzluk hislerini göstermeye yatkın­dırlar. Kendilerini, ilişkilerini, işlerini kötüler, eleştirir ve küçültürler. Sıklıkla düşük postür ve depresif yüz ifade­leri vardır. Genellikle çok titiz, mükemmeliyetçi, sıkıl­gan, aşırı sorumluluk hisleri olan ve yeni durumlar karşısında kolayca bocalayan kişilerdir. Yalnızlığa, ciddiyetsizliğe ve sessiz olmaya eğilimlidirler. Kolayca ağlayabilen yapıdadırlar.

Yakın zamanda Akiskal, depresif kişilik özelliklerini 7 gruba ayırmıştır. Buna göre;

1.Sessiz, içe dönük, pasif ve hakkını aramayan,

2.Üzüntülü, karamsar, ciddi ve eğlenmede yetersiz,

3.Kendini eleştiren, kınayan ve küçülten,

4.Şüpheci, başkalarını eleştiren ve memnun olma­yan,

5.Aşırı vicdanlı ve sorumluluk duygulu, kuralcı,

6.Düşünceli ve endişeli,

7. Olumsuz olaylarla uğraşan, kişisel kusurlar ve ye­tersizlik hisleri olan.

Depresif kişilik bozukluğu, majör depresyon ve distimi gibi duygu durumu bozukluğu spektrumunun bir par­çası olarak değerlendirilebilmektedir. Bozukluğu olan hastaların majör depresyon ve distimik bozukluk için büyük risk taşıdığı majör depresyon ve distimik bozuk­luklar ile yüksek oranda birlikte görüldüğü belirtilmek­tedir. Ancak kişilik bozuklukları epizodik olmayıp, kro­niktir ve ömür boyu sürerler.

Depresif kişilik bozukluğu için psikoterapi ilk tedavi seçeneğidir. Gerçeği değerlendirmeleri yerinde olan bu hastalar iç görü yönelimli psikoterapiye iyi cevap verir­ler. Bilişsel yaklaşım, hastaların özgüvenlerini azaltan ve onları karamsarlığa iten bilişsel şemaları anlamala­rını sağlayabilir. Kazandıkları psikodinamikler hakkın­daki iç görü sayesinde kişilerarası ilişkilerde olumlu sonuçlar sağlayabilirler. Grup terapi leri kişilerarası iliş­kiler için faydalı olabilir. Antidepresan ilaçlar psikote­rapiye eklenmelidir. (Kaplan ve Sadock 2005, 2007, PhiUips 1999).

Depresif kişilik bozukluğunun tanısal değerlendirme­sinde DSM-IV-TR tanı ölçütleri tabloda listelenmiştir.

DEPRESİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU DSM-IV-TR TANI ÖLÇÜTLERİ (APA 2000)

A.Genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan;depresif biliş ve davranışlarla karakterize bir kişilik örüntüsüdür. Bu örüntü; aşağıdakiler- den beşinin (ya da daha fazlasının) olmasıyla kendini göstermektedir:

1.Mizaç, genel olarak, üzüntülü, kederli, mutsuz, yorgun ve keyifsizdir,

2.Kendilik kavramı yetersizlik, değersizlik inançlarına ve özgüven eksikliğine odaklıdır,

3.Kendine yönelik olarak eleştirisel, suçlayıcı ve aşağı­layıcıdırlar,

4.Düşünceli ve endişelidirler,

5.Başkalarına karşı olumsuz, yargılayıcı ve eleştirisel­dirler,

6.Karamsardırlar,

7.Suçluluk ve pişmanlık hisleri baskındır.

B.Sadece majör depresif epizodlar esnasında ottaya çıkmamaktadır ve distimik bozukluk ile daha iyi açıkla­namamaktadır.

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU

Psikiyatrist & Psikoterapist

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

Tel: 0 (242) 316 98 99

twitter/ Dr.SevilayZorlu& CA. Her hakkı saklıdır.