drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
Wısc-R(Çocuklar İçin)

Wısc-R Zeka  Testi ( Çocuklar İçin)

(üstün zeka, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü değerlendirmesi)


Testin Tanıtımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.

Uygulama süresi: Yaklaşık 60-80 dakikada uygulanır.

Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: WISC-R zeka testini psikoloji lisans mezunları uygulayabilir, onların dışında testi uygulama yetkisi yoktur. Psikologlar da Türk Psikologlar derneği tarafından verilen eğitimlerle katılarak bu yeterliliğe ve sertifikaya sahip olabilirler.

A) SÖZEL
1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi, kültürel ortamınını ve entellektüel kapasitesini ölçmeye yarayan bir alt testtir.
2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, bunu doğru ifade edip edemediğini ve sözel kavram oluşturma ile akıl yürütme yeteneğini ölçmeye yarayan bir alt testtir. Ayrıca uzun dönemli bellek ile ilgili bilgi verir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, sayısal muhakeme ve matematiksel kavram gelişimini ölçmeye yarayan bir alt testtir. Zaman sınırlaması vardır.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren  aynı zaman da dili etkili kullanabilme becerisini ve soyut düşünme becerisini ölçmeye yarayan bir alt testtir.
5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyi ile toplumsal kuralların farkında olma becerisini ve yeteneğini ölçmeye yarayan bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren, kısa dönemli bellek ile ilgili bilgi veren bir alt testtir.

B) PERFORMANS
1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme, çevresindeki detayların farkında olması ile görsel hafıza ve detaylara dikkati ölçmeye yarayan bir alt testtir.
2-Resim Düzenleme;Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, planlama yeteneği ve muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle, analiz-sentez ve problem çözme yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla, üç boyutlu düşünebilme yeteneğiyle ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.

****Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.***

WISC-R zeka testi çocuğun zekası dışında, dikkat eksikliği,özel öğrenme güçlüğü ve çocukla ilgili belli başlı kimi psikolojik sorunlarla ilgili de bilgiler verir.Bunun için testi uygulayan kişilerin test sonuçlarını iyi analiz etmeleri önemlidir.WISC-R zeka testi her önüne gelenin yapamayacağı kadar önemli ve ciddi bir testtir.Testi uygulayan kişiden mutlaka sertifikasını isteyin.

 

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU

Psikiyatrist &  Psikoterapist

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

Tel: 0 (242) 316 98 99

facebook.com/antalyaterapipsikiyatri

psikiyatristsevilay.zorluii@facebook.com

twitter/ Dr.SevilayZorlu

Web Sitlerimiz: Antalya Terapi Psikiyatri | Antalya Cinsel Terapi | Neo Rezonans Antalya | Sevilay Zorlu