drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
DİSPARONİ AĞRILI CİNSEL BİRLEŞME
DİSPARONİ AĞRILI CİNSEL BİRLEŞME

                          DİSPARONİ DSM-IV TANI ÖLÇÜTLERİ

A. Erkekte ya da kadında cinsel ilişkiye, yineleyici bir biçimde ya da sürekli olarak eşlik eden genital ağrının olması.

B. Bu bozukluk belirgin bir sıkıntıya yada kişilerarası ilişkilerde zorluklara neden olur.

C. Bu bozukluğa sadece Vajinismus ya da ıslanmanın olmaması neden olmamaktadır, bu bozukluk, başka bir Eksen I bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz (Örneğin Somatizasyon Bozukluğu) ve sadece bir maddenin (örneğin kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da

genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

                          TANIM

       Disparoni, cinsel birliktelik sırasında ağrı duyulmasıdır ve tekrarlayıcıdır. Yani kısa süreli ve geçici olan ağrılar disparoni olarak kabul edilmezler. Psikoseksüel hastalıklar grubunda yer alırlar. Vajinismus ile birlikte seyredebildikleri gibi bağımsız da olabilirler. Ancak vajinismusta adalelerin kasılması nedeni ile tam bir cinsel birliktelik mümkün olmaz. Aynı zamanda duyulan ağrı nedeni ile disparonide orgazm bozuklukları da birlikte görülebilir.

       Genellikle yüzeyel ve derin disparoni olarak iki grupta incelenir.

YÜZEYEL DİSPARONİLERDE ağrı vajina girişinde ve vajinada hissedilirken, DERİN DİSPARONİDE ise ağrı alt karın ve kasık bölgesine yayılır.

       Genellikle sosyoekonomik seviyesi düşük olan kişilerde daha sık görülür. Sebepleri psikolojik ya da fiziksel nedenlere bağlı olabileceği için, tanıya gidilirken bu iki yapının beraberce irdelenmesi gerekir.

       FİZİKSEL DİSPARONİ nedenleri arasında en sık rastlananları genital sistem ya da idrar yollarına ait enfeksiyonlardır.

       Aynı zamanda genital bölgedeki ameliyat nedbeleri, doğum sırasında meydana gelen yırtılmalar ya da epizyotomi adı verilen kesiler ve bunların anatomiye uygun kapatılmaması disparoniye yol açar.

       Menopozdan sonra ise bu bölgeyi güçlendiren östrojen hormonundaki azalmaların yarattığı daralmalar,kuruluklar ve esneklik kayıpları, özellikle ileri yaştaki kadınlarda disparoni sebebidir

       Buraya kadar sayılanlar yüzeysel disparoniye neden olurlar.Oysa endometriyozis, alt karın bölgesinde bulunan tümörler ve aynı bölgeden geçirilen operasyonlar, radyasyon tedavileri, barsaklar ile ilgili hastalıklar ve rahmin arkaya doğru dönük olması, daha çok derin disparoni sebepleri arasında sıkça karşılaşılan nedenlerdir.

       Fiziksel olayların ve hastalıkların dışında psikolojik nedenler de disparonilerin önemli sebepleri arasında yer alırlar.

       Kişinin özgeçmişinde yaşadığı bazı olaylar, ki bunların başında tecavüz ve cinsel zorlama gelmektedir, o insanın yaşamı boyunca cinsel birliktelikten aşırı bir şekilde korkmasına neden olur. Bu durumda vajinismus ve disparoni ortaya çıkar. Diğer taraftan cinselliğin bir tabu olarak görülmesi, küçük yaşlardan itibaren düzenli cinsel eğitimlerin verilmesi yerine yanlış bilgilendirilme ve bunun korkulacak bir olay gibi işlenmesi, kadının cinsel yaşamdan korkmasına ve uzaklaşmasına neden olur. Bu kişiler cinsel birliktelik ile karşı karşıya kalıklarında ise vajinismus ve disparoni kaçınılmazdır.

       Tekrarlayıcı ağrılar, kadının seksüel yaşamdan istemli olarak uzaklaşmasına ve bir kısır döngü içine girmesine neden olur. Bu nedenle disparoni, fizik ve ruh sağlığı açısından mutlaka tedavi edilmesi gerekli bir olaydır.

                          SIKLIK

       2003 yılında Richters in 16-59 yaş arası 9134 kadınla yaptığı çalışmada cinsel işlev bozukluğu gösteren kadınların %20.3 ünün disparoni yaşadığı görülmüştür.

       Disparoni yi en sık yaşayan kadınların yaş aralığının 20-29 olduğu ancak bu oranın yaşla azaldığı bulunmuştur.

       Mercer in 2003 yılında yaşları 16-44 arasında değişen 6399 kadının katıldığı araştırmasında son 1 senede en az 1 ay süreyle disparoni yaşayan kadınlar %11.8, en az 6 ay süreyle disparoni yaşayan kadınlar %3.4 bulunmuştur

       Aynı yıl Najman tarafından yapılan 18-59 yaş arası 908 kadının katıldığı araştırmada da en çok disparoni yaşayan kadınların 18-29 yaş arasında olduğu (%23) bu problemin yaşla birlikte azaldığı ancak 50 yaşından sonra yine arttığı (%14) görülmüştür.

                     TEDAVİ

       Tedavi, nedene yönelik olarak yapılır. Öncelikle bu duruma neden olabilecek fiziksel bir hastalık varsa o tedavi edilmelidir. Eğer neden psikolojik ise psikiyatrik destek ve tedaviler ile çözüme gidilir. Disparoni tedavisi vajinismus tedavisine benzer ve seks terapisi ile başarı oranı oldukça yüksektir.

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU

Psikiyatrist &  Psikoterapist

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

Tel: 0 (242) 316 98 99

facebook.com/antalyaterapipsikiyatri

psikiyatristsevilay.zorluii@facebook.com

twitter/ Dr.SevilayZorlu


Web Sitlerimiz: Antalya Terapi Psikiyatri | Antalya Cinsel Terapi | Neo Rezonans Antalya | Sevilay Zorlu