drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
PSIKOTERAPI TÜRLERI
PSIKOTERAPİLER

PSİKOTERAPİ TÜRLERİ

I. HEKİMİN HASTAYA YAKLAŞIM BİÇİMİ VE TUTUMUNA GÖRE:

A. Bastırıcı (Suppressive)

B. Destekleyici (Supportive)

C. Derinliğine araştırıcı (Explorative)

II. RUHSAL BOZUKLUK (PSİKOPATOLOIİ) ANLAYIŞI VE KURAMSAL ÇIKIŞ NOKTASINA GÖRE:

A. Psikodinamik temellere dayananlar:

a) Psikanaliz, Freud un geliştirdiği psikanaliz ve bu nun değiştirilmiş, uyarlanmış biçimleri

b) Freud dan yöntemce büyük ayrılma göstermeyen fa­kat kuramsal açıdan ayrılıkları olan analiz okulları (Jung, Adler, Rank, Horney, Sullivan..)

c) Psikanalitik nesne ilişkileri kuramı (Klein, Fair bairn. Kernberg..), psikanalitik benlik psikolojisi (Hart-mann, Rapaport, Erikson...), psikanalitik özbenlik (kendilik, self) psikolojisi (Kohut..)

B. Öğrenme ilkelerine dayanan davranışçı psikoterapi türleri: Sistematik duyarsızlaştırma (systematic desensitization, vole), alıştırma (exposure), itici koşullama (aversive training), olumlu pekiştirme ve söndürme (positive reinforcement and extinction) vb.

C. Bilişsel psikopatoloji, bilgi işlemleme (Information pro-cessing), sosyal psikoloji ilkelerine dayananlar, (bilişsel sağaltım- cognitive therapy)

D. Varoluşçu (existential) ve görüngü-bilimsel (phenomeno-logic) temellere dayananlar, (Binswanger, Minkowski, Frankl, Strauss...)

III. SAĞALTIM DURUMUNUN BİÇİMİ VE YAPISINA GÖRE

A) Bireysel (individual) psikoterapi

B) Küme (group) psikoterapisi

C) Psikodrama

D) Oyun Psikoterapisi

Prof. Dr. M. Orhan Özrütk “Psikanaliz ve Psikoterapi” adlı kitabı


Web Sitlerimiz: Antalya Terapi Psikiyatri | Antalya Cinsel Terapi | Neo Rezonans Antalya | Sevilay Zorlu