drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
EMDR Terapisi ile Hayatınıza “Sihirli Değnek” Dokundurun !

EMDR Nedir? (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing), son yıllarda oldukça ilgi çeken terapi yöntemlerinden bir tanesidir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisindeki etkinliğinin pek çok çalışma ile gösterilmiş olması, bu ilginin bir nedenidir. EMDR, travmatik anı parçalarının bütünleşmesini sağlayan ve bilgi işleme süreçlerini kolaylaştıran yenilikçi bir terapidir. EMDR son derece etkili ve hızlı sonuç veren bir psikoterapi yöntemidir. Danışanlara EMDR yöntemi uygulandığında; diğer yöntemlere göre daha hızlı ve kesin çözüme ulaşılmaktadır.

EMDR, önemli psikoterapi yaklaşımlarını bir araya getirmiştir.Psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir. EMDR bilgi işleme modeline dayanır. Bilgi işleme modeli, yaşadığımız olayları hatırlasak da hatırlamasak da bu günümüzü etkiler. Bu görüşe göre, deneyimlerimiz bedenimizde ve zihnimizde etkiler bırakır. Deneyimlerimizin bu etkileri duyusal (görüntüler, sesler, kokular vs.), duygusal (korku, heyecan, panik, endişe vs.) veya düşünsel (olaylarla ilgili düşüncelerimiz) gibi farklı şekillerde olabilmektedir. Bu olumsuz deneyimler bugünkü yaşantımız üzerinde etkilidirler. EMDR bu süreçte devreye girip, bizi etkileyen olumsuz yaşam deneyimlerimizi ve rahatsız hissetmemize neden olan duygu, düşünce ve beden duyumlarımızı ortaya çıkarıp, temizleyen etkili bir yöntemdir. EMDR ile her türlü geçmiş, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde yaşanan travmalar çözüme ulaşabilmektedir.

EMDR, travmalar üzerinde çalışarak psikolojik sorunların ya da ilişki sorunlarının kendiliğinden ortadan kalkmasını sağlamakta ve size yeni bir yaşam sunmaktadır. Amaç sadece danışanın duyduğu sıkıntıyı azaltmak değil, danışanın olumsuz olay ya da durumla ilgili negatif inancının yerine yeni bir pozitif inançla yer değiştirmesini sağlamaktır. EMDR terapisi için ruhsal arınma diyebiliriz.

EMDR Nasıl İşliyor?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir. Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir. 

EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler. EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar (EMDR Derneği).

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir

 EMDR Hangi Sorunların Çözümünde Etkilidir ?

EMDR, her türlü travma ve bunların sonucunda ortaya ortaya çıkan semptomların (depresyon, panik atak, fobiler, takıntılar vs.) çözümünde etkili bir yöntemdir. Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşadığımız birçok olumsuz olaylar, cinsel, duygusal ve fiziksel şiddet ve çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan ihmaller (anne babaların farkında olup olmadığı) ayrıca yetişkin insanların yaşadığı aldatılma, boşanma, taciz, duygusal ve fiziksel şiddet gibi travmatik olayların çözümünde de EMDR son derece etkilidir.

EMDR UYGULAMASI YAPILAN BAŞLICA ALANLAR

 • DEPRESYON
 • KAYGI BOZUKLUKLARI
 • YAS
 • PANİK BOZUKLUK
 • FOBİLER
 • AYRILIK
 • AŞK ACISI!
 • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
 • AKUT STRES BOZUKLUĞU
 • SEBEBİ BELİRLENEMEYEN VE GEÇMEYEN AĞRILAR
 • MİGREN
 • CİNSEL SORUNLAR
 • CİNSEL İSTİSMAR
 • YEME BOZUKLUKLARI
 • Anorexia Nevroza
 • Bulumia Nevroza
 • Obezite
 • UYKU BOZUKLUĞU
 • ALKOL BAĞIMLILIĞI
 • MADDE BAĞIMLILIĞI
 • KEKEMELİK
 • TİKLER
 • İLETİŞİM BOZUKLUĞU
 • KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
 • SINAV KAYGISI
 • PERFORMANS KAYGISI
 • ÇOCUKLARDA TRAVMA BELİRTİLERİ
 • ÇOCUKLARDA ALT ISLATMA
 • KORKULAR
 • BEBEKLİK TRAVMALARI
 • OKUL FOBİSİ

     Bir çok psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde EMDR Terapisi etkili olmaktadır.

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe kısa süreli terapiler grubunda yer almaktadır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği problemin tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine özgü bir biçimde işlemesi de süreyi etkilemektedir.

EMDR nin Etkinliği Kanıtlandı mı?           

Sayıları 20 ye yakın kontrollü araştırma sonucunda EMDR’nin danışanların çoğunluğunun travma sonrası stres semptomlarını etkili bir biçimde azalttığı veya yok ettiği, genellikle psikolojik sorunları ile bağlantılı olan semptomlarda da (endişe gibi) azalma sağladığı görülmüştür. EMDR birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumu tarafından da etkili bulunmaktadır.

                                                                                                 

Uzm. Psikolog Duygu ÖZEL

Kaynak     EMDR Derneği

 

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

Tel: 0 (242) 316 98 99

Web Sitlerimiz: Antalya Terapi Psikiyatri | Antalya Cinsel Terapi | Neo Rezonans Antalya | Sevilay Zorlu