drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
BEDENSEL HASTALIKLAR
SOMATİZASYON BOZUKLUĞU

Somatizasyon, kelime anlamı olarak “Bedenselleştirme” olarak ifade edilebilir.
Bilinçaltına bastırılmış psikolojik çatışmaların, bedenle ilgili yakınmalar halinde ortaya çıkması durumudur. Beden organları, oluşan ruhsal sorunları yansıtmaktadır. Başka deyişle; ruhsal sorunların organlar aracılığıyla konuşmasıdır, bedensel belirtilere çevrilmesidir.
Belirtiler herhangi bir tıbbi duruma bağlı olmayıp, laboratuar incelemelerinde organik bir bozukluğa dair kanıt yoktur.
Belirtiler amaca yönelik değildir ve varmış gibi davranılmamaktadır.
Hastalık genellikle 30 yaşından önce başlar. Birkaç yıllık bir dönem içinde ortaya çıkar. Hastalar , Psikiyatri dışı diğer tıp dallarından yardım arayışı içerisinde olurlar. Sonuçda; toplumsal, mesleki ve işlevsellik alanlarında bozulmalar ile çaresizlik duygusu yaşarlar.

TANI KRİTERLERİ:
Baş, karın, sırt, eklemler, kol ve bacaklar, göğüs, makat, menstrüasyon, cinsel ilişki sırasında ağrı yakınmalarından en az dördü vardır.
Sindirim sistemi (Mide-barsak) ile ilgili yakınmaları vardır.
Cinsellikle ilgili en az bir yakınması olur.
Nörolojik muayenede organik bir neden olmamasına rağmen ortaya çıkan, felç ya da duyu kaybı gibi belirtiler görülür.

TEDAVİ

Hastalar dikkatle dinlenmeli, ruhsal çatışma alanlarına yönelik psikoterapi uygulanmalıdır.
Çaresizlik duyguları yoğun olan ve Depresyon belirtileri gözlenen bireylere psikoterapiye ek olarak ilaç tedavisi de uygulanabilir.

SOMATİZASYON BOZUKLUĞU DMS-IV TANI KRİTERLERİ
A. Birkaç yıllık bir dönem içinde çıkan, tedavi arayışlarıyla ya da toplumsal, mesleki ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarda bozulması ile sonuçlanan 30 yaşından önce başlayan
B. Aşağıdakilerden her biri karşılanmış olmalıdır.
1. Dört Ağrı semptomu : Baş, karın, sırt, eklemler, ekstremiteler, göğüs, rektum, menstrüasyon, cinsel ilişki sırasında ağrı
2. İki gastroentestinal semptom (Mide-barsak sistemine ilişkin belirti)
3. Bir cinsel semptom
4. Bir psödonörolojik semptom ( Nörolojik hastalığı taklit eden belirti)
C. Aşağıdakilerden biri vardır
1. Genel tıbbi duruma bağlı değildir
2. Laboratuvar bulgularla organik bozukluk yoktur
D. Amaçlı olarak ortaya çıkartılmamakta ya da varmış gibi davranılmamaktadır

2 KONVERSİYON BOZUKLUĞU

Konversiyon ( conversion = döndürme/değiştirme), bilinçdışı çalışan bir savunma düzeneğidir. Önlenemeyen, sıkıntıya yol açan ruhsal çatışmaların semboller halinde dış dünyaya yansıtılmasıdır. Bastırılmış düşünceler ya da güdüler ve bunlara karşı kullanılan benliğin savunma düzenekleri, felç, ağrı, duyu işlevlerinin kaybı gibi çeşitli bedensel belirtilere değiştirilmiş olarak dıştan gözlenir.
Psikolojik travma, stres ve çatışmalar sonrası ortaya çıkan,
genel tıbbi bir duruma bağlı olmayan,
madde kullanımına ya da kültürel bir davranışla açıklanamayan,
işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olan,
amaçlı olarak ortaya çıkartılmayan ya da varmış gibi davranılmayan,
istemli hareket sisteminde ya da duyu işlevlerinde bozulmayala seyreden bir hastalıktır.

TEDAVİ
Hastaların belirtileri ciddiyetle ele alınarak incelenmeli, hastalar güven verici bir yaklaşımla dikkatle ve ilgiyle dinlenmeli, daha sonra psikoterapi uygulaması için planlama yapılmalıdır.
Psikoterapiyle birlikte bütünleştirici tedavi yaklaşımı benimsenerek; hasta bedeni, ruhsal çatışmaları, sosyal çevresi ile birlikte incelenmelidir.
Conversiyon ile birlikte, depresyon ya da anksiyete bozukluğu var ise, ilaç tedavisi psikoterapiye eklenmelidir.

KONVERSİYON BOZUKLUĞU DSM-IV TANI KRİTERLERİ
A. İstemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen, nörolojik ya da diğer genel tıbbi durumu düşündüren bir ya da birden fazla semptom(belirti) ya da defisitin(noksanlığın) olması
B. Psikolojik etkenlerin eşlik ettiği yargısına varılır, stres ve çatışmalar vardır
C. Amaçlı olarak ortaya çıkartılmamakta ya da varmış gibi davranılmamaktadır
D. Genel tıbbi, madde ya da kültürel olarak uygun bir davranışla açıklanamaz
E. İşlevsellikte bozulmaya neden olur..

 & CA. Her hakkı saklıdır.